Как е създадена древна Русия

Модератори: paceto, kartago, SkArY_9, slavia_forever, vaskonti, Madridist

Потребителски аватар
Alexx
Мнения: 6133
Регистриран на: 19 мар 2011 09:52
Контакти:

Как е създадена древна Русия

Мнениеот Alexx » 10 сеп 2015 14:54

КАК Е СЪЗДАДЕНА ДРЕВНА РУСИЯ

И до днес по света се спори кой и как е създал руската държава,понеже запазените (или показаните) сведения са много малко,а несъстоятелните тези за скандинавско-норманския произход на нейните създатели вече не издържат на проверките и продължават да губят почва под краката си. Така например никой не е в състояние да обясни как тези "скандинавци",които уж били много по-развити от Славяните,така и не успели да създадат своя държава на свойта си земя цели двеста-триста години след създаването на Киевска Рус, въпреки цялото си "развитие" и "напредък",но успели да създадат "славянска" държава там,където били "най-изостаналите" европейски племена! Напоследък в Русия и света все повече се налага тезата за сармато-аланския произход на първите руски князе,понеже твърденията за техния варяжки ("скандинавски") произход се оказват почти напълно недоказуеми с научни средства. Дори в оригиналните извори,описващи идването на споменатите в изворите трима братя (Рюрик,Тревор и Синеус),оказали известно въздействие върху държавообразувателните процеси в тамошните земи е указано,че те определено идват не от земите на днешна Скандинавия (където по онова време е господствал порядък,много близък до първобитно-общинния),а от земите на Вандалите в днешна Източна Германия. За тези Вандали всеки средновековен човек до XIX в.е знаел,че са Славяни,а не германци,и че са дошли на Европейската сцена от районите край Кавказ,а техни германизирани и негерманизирани потомци все още живеят в някои немски области като Померания,
Силезия и Саксония. Сведенията за езика на Вандалите показват необясними прилики с Българския език (виж https://sites.google.com/site/runiyisto ... lo-bulgaro),да не говорим за имената им,които са по принцип диалектни и архаични варианти на древно-Българските. Тълкувания
на някои от термините,често спрягани при разискванията върху произхода на Русия,са извършени тук с помощта на семантичния и етимологичен "Ангелов анализ" ,а получените резултати сочат,че:

1. Варяги= Баляги (Беляки,Бълъги). Съответно Вагри (друго име на Варягите)= Бугри (Бугари).
2. Вандали= Вандари (Вундари,Българи на Вунд,наричан още Вананд), Ванадали (Ванадари,Венетари),
т.е.- Ванандари (Ванандови Българи,живели южно от Кавказ в III в.пр.Хр. според древните извори). Значителна част от Вандалите се озовава в земите на ранносредновековна Германия,Чехия и Северна Африка след големите преселения от V век,но изходните им бази са се намирали в Кавказ и Задкавказието,та дори и в Анатолия (днешна Анадола).
3. Рюрик= Рьорих,Ларик (Ларис), Ралик (Ралек,Ралий,Рали), Рилич (Рилчи,Рилчо,Рилче), Люлек (Люляк-виж фам.Люлякови и Люлекови), Лиляк (виж фам.Лилякови), Ралек (фам.Ралекови и Раленкови,с носовка), Рюрико (с доб.на липсващата окончаваща гласна)= Лилько (Лилко), Ральчо (Ральче,Рильчо,Рильче,Рилько,Рилко и т.н.), Лалько (Лалко,Лулко,Лулчо,Лилчо и пр.), Ралеко (Раленко,Лиляко и т.н.)- Български имена!
4. Синеус= Симеус (Сименус),т.е.- Симен (Симон,Семьон,Симеон,Кимон,Камен)= Каменус (днешни
и древни Български имена от земите на Балканите и от Предримска Галия,получени чрез преход от "Кентум" към "Сатем" форма и обратното).
5. Трувор (Тревор)= Тривел (Травъл,Тревел,Тервел), Тример (Теример,Теримир,Боримир), и т.н.
6. Дир= Кир (перс.име), Киро (Бълг.име,след възст.на окончаващата гласна), Миро, Даро (Дарий,Дар и т.н.), Бор (Боре),и т.н.
7. Игор= Умор (Умар,Емар,Омир,Емил), Самир (Пумир,Тамар,Хомер,Сикор-виж фам.Сикорски,Всемир и пр.), Васир (Васил,Войсил,Базил,Божил и т.н.), Бигор (с възст.на Iпървата съгласна)= Багар (виж фам. Багарови), Джагар (фам. Джагарови), Тегар (с умалит.форма Тегарко- виж фам. Тегаркови), и т.н.
8. Олег= Болег (Балик,Балин,Велин,Бальо,Вельо,Велик и т.н.), Борек (Борис,Парис).
9. Асколд= Аскард (Астарт,Аспарт,Аспарн,Аспарг,Аспарх)= Аспарух.
10. Руси (Роси)= Ръзи (Хръзи=Слънчеви,произлизащи от Слънчевия бог),Пруси,Власи,Фризи,Фриги,
Бриги (Блъги),т.е.- Блъгари или потомци на древни Блъгари,носещи Българското народностно име в друг диалектен вариант!
11. Руотси (лодкари,гребци- "варяжка" дума,от която се изкарва произходът на руското народностно име поради безсилие да се посочи истинския му произход)= Луотци (прех.Р-Л),т.е.- Лодци (Лодки)- древна Българска дума,отнасяща се до вид професия,а не до народностно име!
12. Славяни= Благяни (Блъгичи,Блъгани,Блъгари).
13. Викинги= Вятинчи (Вятичи,скито-славянско племе), Гетичи (Гети,Гетони), Витинци (стари жители на Витиния), Венетци (Венети), Богинци (Болгинци,Болгичи- без носовката), и т.н. Но какво чудно има в това в случая,щом знаем дори името на приказната страна,лелеяна от всеки викинг,имал нещастието да се озове в мрачните земи на древна Скандинавия? Името на страната е Валхала,наричана още Балхала или Балхара (Балгара,с прех. Р-Л)! Тези заключения са блестящо подкрепени от сведенията на Димитър Хоматиян (византийски писател и Български архиепископ в Охрид през XI-XII век,разполагащ с несъмнено с по-подробни сведения за нашата история),че древните Българи живели някога в околностите на град Пруса при планината Олимп в северозападна Мала Азия (т.е.- точно в древна Витиния), но много от тях били прогонени от армиите на Александър Велики и били принудени да се изселят чак при "Мъртвото море" (древно название на Балтийско море)!

В средновековни извори,чиито първообрази са писани несъмнено от очевидци на събитията е посочено,че "първите" руски управници са били всъщност Вандали (Ванандари,Ванандови Българи),
и анализът на техните имена го потвърждава! Не е ли поразяващ факта,че тези "скандинавци" съвсем не са желаели да ползват нито немски книги,нито услугите на германските (папските) духовници- никакъв афинитет към немското и шведското (швабското) не е бил забелязван у тях нито в началните,нито в последващите години,когато се утвърждава присъствието на "техните" династии в Русия! Съвсем не е такова положението обаче с Българските книги и Българските духовници,които винаги са били добре дошли навсякъде из техните земи- да не говорим пък за чисто Българските или за предпочитаните от Българите светци като Св.Иван Рилски,Св.княз Борис,Св.Киприян,Св.апостол Андрей и т.н.! Това може да се обясни единствено и само с постулата,че народите на днешна Русия са били част от безбройните Скито-Български народи,и именно те са останките на "безбройните множества народи,наречени...Волгари", за които пише в древните летописи,а навлизането на Български духовници и книжнина сред тях съвсем не е било случайно,а преднамерено и организирано от центъра на Българската империя мероприятие! Съответно- древна Русия първоначално не е била отделна независима държава,а група от отделни Скито-Български княжества,които са били обединени под властта на Стара Велика България,като всяко отделно "пра"- Българско племе е имало и свое отделно княжество,формално подчинено на Българския император на федеративен (доброволен,
близкородствен и съюзнически) принцип. Ето защо в Русия е имало древно- Български титли като Боляр,Богатир (Багатур), Барен(Барон), Могут(Магот,Магът) и т.н., ето защо руският казачок толкова много прилича на Българската ръченица,ето защо в Русия пишат с Българска азбука и изповядват Българския вариант на Православието,ето защо техните народни носии приличат на нашите,ето защо в Дуклянския летопис е казано,че под Кагана (Къняза,Императора) на Българите имало "...още деветима подчинени князе,които му помагали да управлява и да съди народа,понеже той бил твърде многоброен..."! След приемане на християнството в центъра на Българската империя (ок.864г.) обаче една част от периферните народи (племена) в нея се възпротивява на християнизацията,след което някои от тях се отцепват и в земите им настъпва хаос,който води до сериозно отслабване на Преславската империя като далечна последица. Това е причинило появата не само на Киевското княжество (след 864г.,а не след 862г. както го изчисляват някои историци), но и на Волжка България,чиито автономни до момента князе отказват християнството и вместо него приемат исляма,понеже не желаят вече да поддържат контакт нито с юдаизираните хазари,нито с християнизираните си сънародници на Балканите,които смятат за изменници на древната езическа вяра.

И макар по-късно многократно да настъпват периоди на значително затопляне в отношенията
между отцепилите се племена и центъра на Балканската (Бългянската,Салвянската= "Славянската") Империя,предишното голямо единство,макар и относително хлабаво,никога вече не е напълно възстановено. И въпреки че древните Руси още помнели своя Български произход,окончателното им отделяне от България след този първи етап на разпадане претърпява още два етапа,а именно: хаосът след падането на Имперския център на Балканите в ръцете на Византия (поради предателския и съглашенски сепаратизъм на много недоволни от политиката на царя боляри), и нашествиято на монголо- татарите, които слагат край на Българската "реконкиста" в региона. Множеството колебливи опити на Търновската империя Загора (Богара) да възстанови своята власт и влияние в руско-украинските земи се провалят окончателно след турските нашествия на Балканите,при което на източните племена,оставени сами на произвола на монголо-татарите,но неподчинени докрай от тях, не им оставало нищо друго освен да се обединят помежду си и да създадат своя нова отделна държава с независим самостоятелен център. За име на бъдещата империя е наложено името на доминиращото в момента в района на консолидацията Скито- Българско племе,чието локално и регионално племенно име било постепенно наложено като общонародностно име на всички онези "Славянски" (Блъгянски) племена,които обитавали района,обхванат от процеса на консолидацията. Тези изводи и постулати се налагат все повече като единствено верни и обективни,понеже само те са в състояние да дадат отговор на всички въпроси и загадки около образуването и историческото развитие на Русия. Внимателното и критично преразглеждане на всички налични данни все по-упорито налага тезата,че Руската държава не се е зародила хей- така от нищото,а е продукт от разпада на средновековната Българска империя. Това явление обаче не е било някакво особено изключение,понеже най- новите проучвания сочат,че така са се зародили и други страни като Авария,Хазария,Сърбия,Великоморавия,
Полша,Хърватска,Влашко,Унгария и пр.

Но ето една нова и разтърсваща информация,която потвърждава горното становище. Според повечето от модерните руски историци Русия се е зародила не от Дунавска,а от Волжка България,а това тяхно мнение,макар и несъдържащо цялата истина,подкрепя с огромна сила основната идея на моята статия: http://en.wikipedia.org/wiki/Rus%27_Khaganate .

Потребителски аватар
ЕМИЛ
Мнения: 50430
Регистриран на: 20 юни 2009 15:17
Местоположение: У некоя кръчма
Контакти:

Re: Как е създадена древна Русия.

Мнениеот ЕМИЛ » 10 сеп 2015 15:05

Александрв я е създал , а бате Станко е подписал документа. :mrgreen:
Браво на тези двама Руснаци.

Потребителски аватар
veselinsk
Мнения: 1809
Регистриран на: 17 дек 2011 09:28
Контакти:

Re: Как е създадена древна Русия.

Мнениеот veselinsk » 10 сеп 2015 15:15

Каква е тая дива пропаганда? Всяко малко руско дете знае,че Путин е пляснал два пъти с ръце и така се е появила Русия.
Изображение

Потребителски аватар
CTAHKO
Мнения: 25662
Регистриран на: 28 апр 2010 23:45
Контакти:

Re: Как е създадена древна Русия.

Мнениеот CTAHKO » 10 сеп 2015 15:19

Tо има теория, че част от Алцековите българи, освен в северна Италия, са се заселили в земите на германските племена. Така че нищо чудно да са се омесили и някои от руските князе да имат български корени 8-) Но за сега това си е само теория. ако някой има повече инфо относно тези твърдения да даде 8-)
delqnski47 написа:Трябва да има бой до посиняване

Потребителски аватар
djd
Мнения: 2827
Регистриран на: 10 мар 2014 16:18
Местоположение: София
Контакти:

Re: Как е създадена древна Русия.

Мнениеот djd » 10 сеп 2015 15:33

То си има и друга - че княгиня Олга е първородна дъщеря на цар Симеон.

Потребителски аватар
batceko
Мнения: 745
Регистриран на: 07 юни 2008 23:38
Контакти:

Re: Как е създадена древна Русия.

Мнениеот batceko » 10 сеп 2015 15:46

Не знаех , че и до днес по света се спорило за произхода на Русия , още по малко пък че в този СПОРТЕН форум има хора , които ги интересува това ...но явно платената тенденцията всеки божи ден да се пуска нещо за Русия се спазва неотклонно - няма лабаво както казваше бай Тошо ..аман...

Потребителски аватар
wannabe
Мнения: 2984
Регистриран на: 04 яну 2012 20:07
Контакти:

Re: Как е създадена древна Русия.

Мнениеот wannabe » 10 сеп 2015 15:48

Жалак държава с прост и слаб народ. Те не ни бъркат. :lol:
88 години СЛАВА
slash1912 написа:"Христо Ботев" побираше 30 000.На този мач има поне 15 000,тоест 4 пъти повече,отколкото на двете трибуни във вторник ;)
НАПОЛОВИНА ПРАЗЕН СТАДИОН :cry:

Потребителски аватар
Alexx
Мнения: 6133
Регистриран на: 19 мар 2011 09:52
Контакти:

Re: Как е създадена древна Русия.

Мнениеот Alexx » 10 сеп 2015 15:56

batceko написа:Не знаех , че и до днес по света се спорило за произхода на Русия , още по малко пък че в този СПОРТЕН форум има хора , които ги интересува това ...но явно платената тенденцията всеки божи ден да се пуска нещо за Русия се спазва неотклонно - няма лабаво както казваше бай Тошо ..аман...


Всъщност тази статия е про-България,а не про или анти Русия.

Потребителски аватар
Мистри
Мнения: 3620
Регистриран на: 19 май 2012 15:48

Re: Как е създадена древна Русия.

Мнениеот Мистри » 10 сеп 2015 16:08

"Древна" за Русия звучи комично . :lol:
Изображение


Изображение

Потребителски аватар
CTAHKO
Мнения: 25662
Регистриран на: 28 апр 2010 23:45
Контакти:

Re: Как е създадена древна Русия.

Мнениеот CTAHKO » 10 сеп 2015 16:20

wannabe написа:ЖалАк държава с прост и слаб народ. Те не ни бъркат. :lol:


Да остане :!:П.П. Ама точно както се говори в Столипиново :!: Че и в мъжки род :lol: :lol: :lol: После пък от единствено минава на множествено число...абе приказка 8-) То не бе грамотност, то не бе чудо :lol: Ако някой има нужда от преводач, да пише на ЛС. Мисля че схванах смисъла на поста 8-)
delqnski47 написа:Трябва да има бой до посиняване


Върни се в “Свободна зона”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта