"Новият" БК Левски ... ами дълговете на "стария" ??!

Модератори: paceto, kartago, SkArY_9, slavia_forever, Madridist, vaskonti

Потребителски аватар
bobo_13
Мнения: 2624
Регистриран на: 11 юли 2013 16:31
Контакти:

Re: "Новият" БК Левски ... ами дълговете на "стария" ??!

Мнениеот bobo_13 » 08 сеп 2015 16:17

Спомням си, че Тити каза, че в юбилейната година и успехите тогава са били с 2.6 млн.бюджет от Велдер груп(КТБ) Иван Джиджев.....ето и тук май го каза

http://bnt.bg/part-of-show/kakvo-ba-des ... ti-papazov

Потребителски аватар
Pichichi
Мнения: 9333
Регистриран на: 28 окт 2010 10:43
Контакти:

Re: "Новият" БК Левски ... ами дълговете на "стария" ??!

Мнениеот Pichichi » 08 сеп 2015 16:57

"Левски" изпадна в тежка криза след фалита на КТБ. Хранов каза, че дълговете на настоящия баскетболен клуб са "символични". Той обясни, че мъжкият отбор, постигнал големите успехи през 2014 г., е бил част от дружество, регистрирано към "Велдер груп" и неговите задължения не касаят баскетболния "Левски".


От този цитат аз изваждам заключението че Левски който биеше последните години е новорегистрирано АД/клуб към "Велдер груп/КТБ"
този клуб е с управител Боянова. Нстоящият клуб със "символични" задължения за който говори Хранов си го има регистриран но той не е участвал
в първенството през времето през което е участвал този на "Велдер груп". И сега Тити регистрира 3-ти Левски ако нещо бъркам
в преценката ми се извинявам.

Потребителски аватар
Old_death
Мнения: 6235
Регистриран на: 01 авг 2008 15:56
Местоположение: София

Re: "Новият" БК Левски ... ами дълговете на "стария" ??!

Мнениеот Old_death » 08 сеп 2015 19:51

GOLEADOR написа:Грозна работа.Да видим хейтърите които плюят по ЦСКА сега къде ще се скрият. :(

Хич няма да се скрият . Ще застанат като Матросов на амбразурата и ще забравят за пенсията на баба Пена .
Изгонени сте от форума до 14 юли 2017 14:59 .
Причина за изгонването: а сините приятелки да си наврат Тирето отзад !

В РУСЕ ОЧАКВАТ ПОГРЕБЕНИЕТО НА ЦСКА

Потребителски аватар
Onze_dOr
Мнения: 297
Регистриран на: 09 юни 2015 12:11
Контакти:

Re: "Новият" БК Левски ... ами дълговете на "стария" ??!

Мнениеот Onze_dOr » 08 сеп 2015 20:00

©Проспорт.бг


В услвията на свободно говорене твърде често философстваме, че не е налице работеща нормативна база, върху която да се изградят процесите и те да функционират в завършен вид.След просташките сцени на "Герена" в мача от Елитната група до 19 години между Левски и ЦСКА, при които постарадаха и зрители, и състезатели, то ще напомним отличната наредба с екзактни изисквания, която налага намесата на всички контролни органи, а реакцията на ЦСКА задължителна. Реакция не с темане към премиера, а към компетентните органи. Незабавно!!!Експерт на Проспорт.бг, който е главен консултант не по един и два проекта за спортни съоръжение систематизира и с направените акценти слага точка на свободното говорене. Поне 20 члена не са изпълнени на "Герена".Остава да се надяваме, че декларативно зависимите в управлението на ЦСКА ще покажат свободолюбие и ще потърсят справедливост. Справедливост на нормите. Задължителни за всички. Дори, когато се ползвате с протекциите на Слънцето. На единственият. На АЗ...

Ако подписващите със себе си директори и другите в управлението на армейския клуб нямат куража да бъдат граждани, ако не и отговорни за сигурността на децата и останалите, то нека се обадят. Може и без публични декларации. Ние ще се заемем сами с контрола и търсенето на справедливост.Ще спомена в нескромност, че където и да е бил консултант по спортни обекти нашият архитект, където да съм бил аз консултант по спортни обекти, то изискванията на по-долу изложеното са заложени още в проекта, а след това чинно изпълнени.И така, само няколко опорни точки наНАРЕДБА ЗА СИГУРНОСТТА НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И МЕРКИТЕ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И ЛОШОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЗРИТЕЛИ ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПРОЯВИ, ОРГАНИЗИРАНИ НА СТАДИОНИ И В СПОРТНИ ЗАЛИ
...Чл. 1. С наредбата се регламентират инженерните и техническите изисквания към спортните обекти, както и организационните мерки за предотвратяване на насилието и лошото поведение преди, по време и след провеждане на спортни прояви.

Чл. 2. Наредбата се отнася за всички спортни прояви, организирани в спортни обекти.

Чл. 3. Организаторите на спортни прояви са длъжни да вземат всички необходими и достатъчни мерки, гарантиращи сигурността при провеждане на спортни прояви. Организаторите са отговорни за поведението на всички лица, на които е възложена организацията на спортните прояви.

Чл. 4. При изпълнение на задълженията си по организиране на спортни прояви организаторите си взаимодействат със съответните държавни и общински органи с цел предотвратяване и недопускане на насилие и лошо поведение преди, по време и след провеждане на спортни прояви.Раздел II.

Инженерни и технически изисквания към спортните обекти

Чл. 5. (1) Спортните обекти се използват за провеждане на спортни прояви само ако отговарят на изискванията за сигурност и безопасност в строително и техническо отношение, регламентирани с нормативни актове....Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) (1) Вътрешната ограда разделя спортния терен от секторите за зрители. Тя се изгражда от разделителни съоръжения от огнеупорно и удароустойчиво стъкло или от мрежест тип с височина от 1,5 до 2,5 м....(4) Служебните помещения и секторите за зрители в спортните обекти да се наблюдават с видеокамери с изведени монитори в командно-наблюдателните пунктове с възможност за запис и възпроизвеждане....Чл. 24. Собствениците и ползвателите на спортни обекти, на които се провеждат спортни прояви, са длъжни да вземат всички необходими мерки за опазване на обществения ред и сигурността на зрителите в спортната зона....Чл. 26. (1) Собствениците и ползвателите на спортни обекти са длъжни да назначат отговорник по сигурността за съответния обект, който е отговорен за всички мероприятия, свързани със сигурността.Чл. 27. При наличие на условия, създаващи непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, при които не могат да се предприемат компенсационни мероприятия, организаторите са длъжни да отложат спортната проява до отстраняване на опасността....Чл. 35. (1) При провеждането на спортни прояви всеки посетител е длъжен да спазва поведение, с което да не вреди или заплашва околните и да не безпокои другите посетители....Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) (1) В общините се създават общински комисии за проверка и контрол по спазването на инженерните и техническите изисквания към спортните обекти по отношение на тяхната сигурност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) В общинската комисия по ал. 1 се включват служители от общинската администрация, определени от кмета на общината, и служители от областните дирекции на Министерството на вътрешните работи или районните управления и участъци към тях....Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Когато са спазени инженерните и техническите изисквания по отношение на сигурността на обекта и становищата по чл. 45, ал. 6 съдържат положителна оценка на годността за ползване на обекта, министърът на младежта и спорта издава акт, с който разрешава използването на спортния обект като цяло или на определени негови части за провеждане на спортни прояви....§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Несъответствията с изискванията на чл. 16, ал. 4 и 5, ако не представляват непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, се отстраняват при първата извършваща се реконструкция, но не по-късно от 1 септември 2004 г....§ 6. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2002 г.) Не се допуска провеждането на срещи от професионалния футбол на стадиони, за които няма разрешение за използване по смисъла на чл. 46....

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)§ 90. В Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2000 г., (обн., ДВ,

бр. 74 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 74 и 101 от 2002 г., бр. 45 от 2009 г. и бр. 7 от 2011 г.), навсякъде думите "председателя на Държавната агенция за младежта и спорта" и "председателят на Държавната агенция за младежта и спорта" се заменят съответно с "министъра на младежта и спорта" и "министърът на младежта и спорта".

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.
Ще припознаете ли Пеевски най- накрая? Кога?

Потребителски аватар
1982
Мнения: 29859
Регистриран на: 13 юни 2012 14:17

Re: "Новият" БК Левски ... ами дълговете на "стария" ??!

Мнениеот 1982 » 08 сеп 2015 20:46

Pichichi написа:
"Левски" изпадна в тежка криза след фалита на КТБ. Хранов каза, че дълговете на настоящия баскетболен клуб са "символични". Той обясни, че мъжкият отбор, постигнал големите успехи през 2014 г., е бил част от дружество, регистрирано към "Велдер груп" и неговите задължения не касаят баскетболния "Левски".


От този цитат аз изваждам заключението че Левски който биеше последните години е новорегистрирано АД/клуб към "Велдер груп/КТБ"
този клуб е с управител Боянова. Нстоящият клуб със "символични" задължения за който говори Хранов си го има регистриран но той не е участвал
в първенството през времето през което е участвал този на "Велдер груп". И сега Тити регистрира 3-ти Левски ако нещо бъркам
в преценката ми се извинявам.


Да, бе, бахти шашмите и врътките, имало 5 Левскита, едни със "символични" задължения, други без задължения, трети ... и се участва с което Левски е удобно в случая.
A. ПРЕДСТВЯНЕ НА КАНДИДАТА

4. ЦСКА-София е футболен клуб, състезавал се преди това под името „Литекс Ловеч”, заявил кандидатура по същество да бъде лицензиран и да участва в ЛЕ.

exiter
Мнения: 453
Регистриран на: 20 юли 2011 19:42
Контакти:

Re: "Новият" БК Левски ... ами дълговете на "стария" ??!

Мнениеот exiter » 08 сеп 2015 21:56

1982 написа:
Pichichi написа:
"Левски" изпадна в тежка криза след фалита на КТБ. Хранов каза, че дълговете на настоящия баскетболен клуб са "символични". Той обясни, че мъжкият отбор, постигнал големите успехи през 2014 г., е бил част от дружество, регистрирано към "Велдер груп" и неговите задължения не касаят баскетболния "Левски".


От този цитат аз изваждам заключението че Левски който биеше последните години е новорегистрирано АД/клуб към "Велдер груп/КТБ"
този клуб е с управител Боянова. Нстоящият клуб със "символични" задължения за който говори Хранов си го има регистриран но той не е участвал
в първенството през времето през което е участвал този на "Велдер груп". И сега Тити регистрира 3-ти Левски ако нещо бъркам
в преценката ми се извинявам.


Да, бе, бахти шашмите и врътките, имало 5 Левскита, едни със "символични" задължения, други без задължения, трети ... и се участва с което Левски е удобно в случая.

След няколко минути ще стане 23.00 часа, изпий си хапчето .
Млада жена отива да се изповяда в църква: - Отче, съгреших. Купих си цигари от "Lafka".И отсреща се чува:
- Чадо, кажи 10 пъти "Оставка".

Потребителски аватар
ehh
Мнения: 7764
Регистриран на: 20 окт 2008 11:06
Контакти:

Re: "Новият" БК Левски ... ами дълговете на "стария" ??!

Мнениеот ehh » 08 сеп 2015 22:21

Само 8 страници. Давайте, можете още колеги от Армията. Отборът ви е едно нищо в момента, но вие с подхванахте Левски и на баскетбол. Мила родна картинка.
Надявам се поне по-леко да ви става, да се откъсвате от проблемите на вашия клуб, като се занимавате с нас.
Изображение
Sisi 1914 написа:Посветих 1 кючек, на футболистите на Левски!

Sisi 1914 написа:Кашчей, не ми лази по-нервичките!

Потребителски аватар
1982
Мнения: 29859
Регистриран на: 13 юни 2012 14:17

Re: "Новият" БК Левски ... ами дълговете на "стария" ??!

Мнениеот 1982 » 08 сеп 2015 22:25

Да, само 8 страници .... вие изписахте доста повече в плюене на ЦСКА и морален съд. Понеже и вие цъфтите в момента.
A. ПРЕДСТВЯНЕ НА КАНДИДАТА

4. ЦСКА-София е футболен клуб, състезавал се преди това под името „Литекс Ловеч”, заявил кандидатура по същество да бъде лицензиран и да участва в ЛЕ.

Потребителски аватар
stoyankd
Мнения: 965
Регистриран на: 31 мар 2009 16:29

Re: "Новият" БК Левски ... ами дълговете на "стария" ??!

Мнениеот stoyankd » 09 сеп 2015 09:01

Когато разясняваш казуса на баскетболния Левски, да беше показал Съдебното решение. Без да знаем какво пише в него, как се правят изводи. Добре би било да разясниш и включването на дамския Цска на Емил Коен в елита. Интересно, как стана тогава?

edkodimitrov
Мнения: 140
Регистриран на: 14 юли 2009 07:47
Контакти:

.....нещо си..1914-Лукоил!Или отбора на Тити..

Мнениеот edkodimitrov » 10 окт 2015 19:33

Някак си тихомълком се промъкна новорегистрирания отбор на Тити,който се надява да бъде припознат,като Левски от феновете в синьо!Даже и кедъра днес на полувремето промотира новия Левски!И никъде ни вопъл ,ни стон дали е морално,дали е нормално дали е като случая с футболния цска...никой нищо!И най-безочливо се изтъпанил Тити да говори за морала и защо го нямало ЦСКА!


Върни се в “Баскетбол”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост